Thư Mời

V/v: Tham gia Trại Thiện Việt tại Chùa Viên Minh – Thuỵ sĩ từ ngày 07/04 đến 10/04/2023

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi quý Đạo hữu – Phật tử Phụ huynh và Cộng đồng Việt nam tại Thuỵ sĩ,

Kính thưa quý Phụ huynh,

Ngôn ngữ bản địa rất quan trọng với những cộng đồng ngoại quốc hội nhập nơi xứ người. Tuy nhiên, tiếng Việt cũng không kém phần quan trọng đối với cộng đồng con cháu mang dòng máu Việt. Bởi vì, tiếng Việt là “tiếng mẹ đẻ” dành riêng cho người con Việt, nên chúng ta phải có trách nhiệm bảo tồn và phát huy tối hậu.

Để duy trì văn hoá và ngôn ngữ Việt, chùa Viên Minh đã tổ chức các lớp học tiếng Việt cho các cháu mỗi hai tuần một lần. Ngoài ra, chùa cũng sẽ tổ chức trại Thiện Việt (Thiện Việt Camp) theo từng mùa nghỉ để các cháu có thêm cơ hội trau dồi tiếng Việt, tìm hiểu Phong tục tập quán và Văn hoá Việt nam. 

Trại Thiện Việt lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại chùa Viên Minh từ ngày 7/4/2023 đến ngày 10/4/2023.

Xin mời xem Flyer và link ghi danh trại Thiện Việt bên dưới.

Thien-Viet-Camp-flyer-1

Link ghi danh https://forms.gle/2Svf66FSiZorsRhe7

Kính mong quý phụ huynh quan tâm, chăm sóc và nỗ lực vượt qua những chướng ngại để đưa các cháu đến gần hơn nữa với tiếng Việt. 

Kính chúc quý cộng đồng thân tâm an lạc. 

Trụ trì

Chùa Viên Minh

TT. Thích Như Tú

Einladung

zur Teilnahme am Sprachlager “Thiện Việt” in der Pagode Viên Minh (Nebikon) von 07.-10. April 2023

Namo Shakyamuni Buddha

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Buddhistinnen und Buddhisten
Liebe Eltern

Sprachen sind wichtig für jede Gemeinschaft im Ausland. Vietnamesisch ist wichtig für die vietnamesische Nachkommenschaft. Sie ist die Muttersprache” der vietnamesischen Kinder, deshalb müssen wir die Verantwortung tragen, sie zu bewahren und zu fördern. Um die vietnamesische Kultur und Sprache zu erhalten, organisiert die Pagode Viên Minh alle zwei Wochen vietnamesische Sprachkurse für die Kinder. Darüber hinaus wird die Pagode auch ein Thien Viet Camp in den Schulferien organisieren, damit die Kinder mehr Möglichkeiten haben, ihre Sprachkompetenz zu verbessern und vietnamesische Bräuche sowie Kultur zu lernen. 

Wir hoffen, dass die Eltern ihre Kinder motivieren und sie dabei unterstützen, die vietnamesische Sprache zu lernen und anzuwenden.

Bitte beachten Sie unten den Flyer und die Registrierungslinks für das Thien Viet Camp von 07.-10. April 2023.

Wir wünschen der vietnamesischen Gemeinschaft eine friedvolle Zeit. 

Mit freundlichen Grüssen

Thích Như Tú


Abt der Pagode Viên Minh

fb-share-icon10