Trụ Trì Thượng Toạ Thích Như Tú • Ehrwürdiger Abt Thich Nhu Tu

Thượng Tọa Thích Như Tú

Trụ Trì Chùa Viên Minh từ năm 2014

Sống tại Thụy Sĩ từ năm 2014

Người thành lập trang nhà www.vienminh.ch

Cộng tác viên Báo Viên Giác – Thích viết truyện ngắn

Đời thứ 41. Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Hội An

Học Lực

Cử Nhân Ngoại Ngữ (Đại Học Đà Nẵng) năm 2000

Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học (Đại Học New Delhi) năm 2004

Tiến Sĩ Phật Học (Đại Học New Delhi) năm 2012

 

Ehrwürdiger Mönch Thich Nhu Tu

Abt der Pagode Vien Minh seit 2014

Lebt in der Schweiz seit 2014

Gründer der Website www.vienminh.ch

Mitwirkender der Zeitschrift Vien Giac – Schreibt gerne Kurzgeschichten

41. Generation der Chuc Thanh-Linie des Lam Te Zen-Buddhismus in Hoi An Vietnam

Studienabschlüsse

Bachelor in Fremdsprachen (Universität Da Nang, VN) im Jahr 2000

Master in Linguistik (Universität Neu-Delhi, Indien) im Jahr 2004

Doktor des Buddhismus (Universität Neu-Delhi, Indien) im Jahr 2012