Chương Trình Tu Học

Chủ Nhật, ngày 04.02.2024

Tại Chùa Viên Minh – Thuỵ Sĩ

Im Winkel 9. Ch-6244 Nebikon/LU

05:00: Thức chúng

05:45: Toạ thiền

06:00: Công phu

08:00: Điểm tâm

09:30: Lễ Phật Hồng danh

10:30 – 12:00: Hoà Thượng Phương Trượng Thích Như Điển thuyết pháp

12:30: Thọ trai

15:00: Cung tiễn Hoà Thượng cùng chư Tăng trở về bổn xứ

16:00: Thí thực 

Hoàn Mãn

fb-share-icon10