Biên kịch: TT Thích Như Tú

Vai diễn: Dì Hai – Cô Tuyết / Con Trai – Phật Tử Thánh Giác

fb-share-icon10