Th8
7
T7
Tu học định kỳ, Tụng Kinh Pháp Hoa / Wiederkehrende Gebetszeremonie – Pagode Viên Minh
Th8 7 – Th8 8 all-day
Th8
22
CN
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu / Buddh. Muttertag – Pagode Viên Minh @ Pagode Viên Minh, Im Winkel 9
Th8 22 all-day
Th9
4
T7
Tu học định kỳ, Tụng Kinh Pháp Hoa / Wiederkehrende Gebetszeremonie – Pagode Viên Minh
Th9 4 – Th9 5 all-day
Th9
25
T7
Tết thiếu nhi + Lễ hội văn hoá ẩm thực / Kinderfest + Food Festival – Pagode Viên Minh
Th9 25 all-day
Th9
26
CN
GĐPT Thiện Trí sinh hoạt / Treffen Buddh. Jugendverein Thien Tri – Pagode Viên Minh
Th9 26 all-day
Th10
9
T7
Tu học định kỳ, Tụng Kinh Pháp Hoa / Wiederkehrende Gebetszeremonie – Pagode Viên Minh
Th10 9 – Th10 10 all-day
Th10
23
T7
Tu học định kỳ, Tụng Kinh Pháp Hoa / Wiederkehrende Gebetszeremonie – Pagode Viên Minh
Th10 23 – Th10 24 all-day
Th10
31
CN
GĐPT Thiện Trí sinh hoạt / Treffen Buddh. Jugendverein Thien Tri – Pagode Viên Minh
Th10 31 all-day
Th11
6
T7
Tu học định kỳ, Tụng Kinh Pháp Hoa / Wiederkehrende Gebetszeremonie – Pagode Viên Minh
Th11 6 – Th11 7 all-day
Th11
20
T7
Tu học định kỳ, Tụng Kinh Pháp Hoa / Wiederkehrende Gebetszeremonie – Pagode Viên Minh
Th11 20 – Th11 21 all-day