Th1
14
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th1 14 all-day
Th2
10
T7
Tết Nguyên Đán Giáp Thìn / Vietnamesisches Neujahr @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th2 10 – Th2 12 all-day
Th2
24
T7
Rằm Tháng Giêng (tụng kinh Dược Sư) / Erstes Vollmondfest @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th2 24 – Th2 25 all-day
Th3
10
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th3 10 all-day
Th3
24
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th3 24 all-day
Th4
7
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th4 7 all-day
Th4
21
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th4 21 all-day
Th4
29
T2
Trại Thiện Việt / Thien Viet Jugendcamp @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th4 29 – Th5 1 all-day
Th5
5
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th5 5 all-day
Th5
19
CN
Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2647 / 2647. Vesakh-Fest @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th5 19 all-day