Th4
18
CN
GĐPT Thiện Trí sinh hoạt / Treffen Buddh. Jugendverein Thien Tri – Pagode Viên Minh
Th4 18 all-day
Th4
24
T7
Tu học định kỳ, Tụng Kinh Pháp Hoa / Wiederkehrende Gebetszeremonie – Pagode Viên Minh
Th4 24 – Th4 25 all-day
Th5
8
T7
Tu học định kỳ, Tụng Kinh Pháp Hoa / Wiederkehrende Gebetszeremonie – Pagode Viên Minh
Th5 8 – Th5 9 all-day
Th5
22
T7
Đại Lễ Phật Đản PL. 2565 / Vesakh-Fest – Pagode Viên Minh
Th5 22 – Th5 23 all-day
Th5
30
CN
GĐPT Thiện Trí sinh hoạt / Treffen Buddh. Jugendverein Thien Tri – Pagode Viên Minh
Th5 30 all-day
Th6
12
T7
Tu học định kỳ, Tụng Kinh Pháp Hoa / Wiederkehrende Gebetszeremonie – Pagode Viên Minh
Th6 12 – Th6 13 all-day
Th6
20
CN
GĐPT Thiện Trí sinh hoạt / Treffen Buddh. Jugendverein Thien Tri – Pagode Viên Minh
Th6 20 all-day
Th6
26
T7
Lạy ngũ bách danh / Niederwerfung vor Avalokitedshava Bodhisattva – Pagode Viên Minh
Th6 26 – Th6 27 all-day
Th7
10
T7
Tu học định kỳ, Tụng Kinh Pháp Hoa / Wiederkehrende Gebetszeremonie – Pagode Viên Minh
Th7 10 – Th7 11 all-day
Th7
19
T2
KHPPAC kỳ thứ 32 / 32. Europ. Dhama Retreat – Pagode Khanh Anh FR
Th7 19 – Th7 28 all-day