Calendar

Th8
8
T7
Vía Quan Thế Âm – Lạy Ngũ Bách Danh / Avalokiteshvara Bodhisattva Gedenktag @ Pagode Viên Minh
Th8 8 – Th8 9 all-day
Th8
15
T7
!!!ĐỔI NGÀY / VERSCHOBEN!!! Dã ngoại / Picknick @ Feuerstelle Graben 6244 Nebikon
Th8 15 all-day
Th8
22
T7
Dã ngoại / Picknick @ Feuerstelle Graben 6244 Nebikon
Th8 22 all-day
Th8
28
T6
HUỶ / ABGESAGT!!! Đại Lễ Vu Lan Và Lễ Hội Quán Thế Âm Chùa Viên Giác / Ullambana-Fest Pagode Vien Giac @ Pagode Vien Giac, Hannover, Deutschland
Th8 28 – Th8 30 all-day
Th9
6
CN
Đại Lễ Vu Lan Chùa Viên Minh – TT Thích Hạnh Tấn / Ullambana-Fest Pagode Vien Minh @ Pagode Vien Minh, Nebikon
Th9 6 all-day
Th10
3
T7
Tết Trung Thu Chùa Viên Minh / Herbst-Fest Pagode Vien Minh @ Pagode Vien Minh, Nebikon
Th10 3 all-day
Th10
25
CN
GĐPT Thiện Trí Sinh Hoạt / Treffen des Buddhistischen Jugendvereins Thien Tri @ Pagode Vien Minh, Nebikon
Th10 25 all-day
Th11
1
CN
Lễ Phật Định Kỳ – Lớp học giáo lý căn bản / Periodische Vollmond-Zeremonie @ Pagode Vien Minh, Nebikon
Th11 1 all-day
Th11
14
T7
Thọ Bát Quan Trai / die Praxis der Achtfachen Gebote @ Pagode Vien Minh, Nebikon
Th11 14 – Th11 15 all-day
Th11
29
CN
Lễ Phật Định Kỳ – Lớp học giáo lý căn bản / Periodische Vollmond-Zeremonie @ Pagode Vien Minh, Nebikon
Th11 29 all-day