Nebikon, 31.12.2022

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Được tin:

Phu quân của Dì Mỹ ở Luzern là:

Phật tử Hàn Văn Hổ

Pháp Danh: Thiện Phục

Ngày Sinh: 19.10.1936

Đã từ trần vào lúc 10:05 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2022

(Nhằm ngày 09 tháng 12 năm Nhâm Dần) tại Nhà Dưỡng Lão Rothenburg

Hưởng thọ 86 tuổi

Chùa Viên Minh cùng toàn thể quý Đạo hữu, Phật tử chân thành phân ưu cùng Tang gia Hiếu quyến.

Nhất tâm cầu nguyện 

Hương Linh Phật Tử thọ Ưu Bà Tắc Giới

pháp danh Thiện Phục – Hàn Văn Hổ 

vãng sanh Cực Lạc Quốc.


Thành Kính Phân Ưu

Chùa Viên Minh

Thượng Tọa Trụ Trì

Cùng Đạo Hữu, Phật Tử

fb-share-icon10