Cố Ni Sư Thích nữ Đàm Thuận

(Đỗ Thị Minh Nguyệt)

Sinh ngày: 27/11/1957

Viên tịch ngày: 07/11/2022

(nhằm ngày 14 tháng 10 năm Nhâm dần)

Trụ thế: 66 năm, hạ lạp: 20 năm

Hoả táng vào lúc 09:00

Thứ tư, ngày 09/11/2022 

Tại: Kapelle 2, Friedhof Madretsch Biel

Brüggstrasse 121, 2503 Biel.

fb-share-icon10