Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Như lời kêu gọi vào ngày 11.03.2022 vừa qua, tất cả tịnh tài chúng tôi nhận được tới ngày 21.03.2022 từ quý Phật tử, quý nhà Hảo tâm để giúp đỡ nhân dân Ukraine tị nạn, với tổng số tiền là CHF 2’500.00 chúng tôi đã chuyển đến Hội Hồng Thập Tự Thuỵ Sĩ vào ngày 24.03.2022. Trước đó không lâu chúng tôi cũng đã gởi hộ trợ CHF 500.00 đến Cơ Quan Viện Trợ Caritas Thuỵ Sĩ.

Chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức và tấm lòng vàng của quý vị. Cầu chúc quý vị cùng gia quyến thật nhiều sức khoẻ, thân tâm thường an thường lạc.

Am 11.03.2022 haben wir einen Spendenaufruf für humanitäre Unterstützung in der Ukraine gestartet. Bis am 21.03.2022 haben wir Total CHF 2’500.00 gesammelt. Wie versprochen haben wir den gesamten Betrag am 24.03.2022 an das Schweizerisches Rote Kreuz überwiesen. Kurz vorher haben wir CHF 500.00 an Caritas Schweiz für den gleichen Zweck gespendet.

Wir schätzen sehr Ihren Verdienst und bedanken uns herzlich für Ihre Spende!

Quỹ Từ Thiện Xã Hội Chùa Viên Minh

Spendenliste-Ukraine

fb-share-icon10