Dr. des. Rebekka Khaliefi und Ihre Studierenden von der Universität Luzern besuchten heute Morgen, den 26.11. 2021, die Pagode Vien Minh. Wir haben Ihnen eine kurze Einführung in den Buddhismus gegeben, die Lehre des Karma erklärt und über die Geschichte der Pagode Vien Minh erzählt. Danach haben die Studierende die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen. Die gestellten Fragen wurden auch beantwortet. Am Schluss fand eine Zeremonie im Gebetsraum statt. Auch eine Meditation haben wir zusammen praktiziert. 

Sáng hôm nay, 26.11.2021, Giáo sư Rebekka Khaliefi và Sinh viên Trường Đại Học Luzern  đã có dịp đến thăm chùa Viên Minh. Chúng tôi giới thiệu cho Sinh viên sơ lược về Đạo Phật, giáo lý về nghiệp và lịch sử Chùa Viên Minh. Sau đó Sinh viên có cơ hội đặt những câu hỏi và chúng tôi đã tạo cho nhau những trao đổi thật bổ ích. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã thực hiện một nghi thức ngắn lễ Phật trong Chánh điện. Ngoài ra, chúng tôi còn hướng dẫn Sinh viên toạ thiền nữa.

fb-share-icon10