Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Hôm nay ngày 05/08/2021, Quỹ Từ Thiện Xã Hội Chùa Viên Minh Thụy Sỹ cùng BTT Chùa Phước Khánh tiếp tục làm những suất cơm hỗ trợ cho những người con quê hương đang cách ly tập trung tại địa điểm Trường THCS Lý Tự Trọng.
Xin cảm niệm công đức của quý Đạo hữu, quý Mạnh thường quân đã chia sẻ tấm lòng tương thân , tương ái . Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc , vạn sự kiết tường.

Heute, den 05.08.2021, konnten wir wieder für die hilfsbedürftige Menschen, welche in der Volksschule Ly Tu Trong (Vietnam) in Quarantäne müssen, Essen zubereiten. Wir bedanken uns vielmals für Ihre Spenden.


fb-share-icon10