Mùa đông Thuỵ Sĩ hoa chưa nở
Chỉ thấy cành mai ở Phật đường

 瑞士 冬季 花 不 开
只 看 佛 堂 一之梅

In der Schweiz herrscht noch grauer Winter. 
Doch in unserer Pagode blüht bereits der Frühling.

Mặc Nhiên
fb-share-icon10

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.