Nhân Đại Lễ Vu Lan ngày 05. – 06/09/2020 vừa qua Phật tử chùa Viên Minh đã xin phép được làm lễ tri ân và kỷ niệm 30 năm ngày xuất gia của Thượng Tọa Thích Như Tú, Trụ Trì chùa Viên Minh. Mời quý vị đọc bài tác bạch của Phật tử Quảng Thảo và một vài hình ảnh của buổi lễ.

Anlässlich des Ullambana-Festivals am 05. – 06/09/2020 baten Buddhisten der Pagode Vien Minh um Erlaubnis, die Dankeszeremonie und den 30. Jahrestag der Ordination des Hoch-Ehrwürdigen Thich Nhu Tu, Abt der Pagode Vien Minh, zu feiern. Hier die Danksagung von Buddhistin Quang Thao und einige Bilder der Zeremonie.

fb-share-icon10

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.