Thông Báo Dời Ngày Picknick
Thưa quý Đạo hữu, Phật tử,
Chùa Viên Minh xin thông báo dời ngày Picknick thay vì ngày 15.8.2020 nay xin dời lại ngày 22.8.2020.
Lý do: Vì ngày này đã có một tổ chức khác đặt chỗ trước.
Kính mong quý vị hoan hỉ. Xin liên lạc với Ban Tổ Chức để chuẩn bị chu đáo. Xin chúc quý vị thân tâm an lạc.
Nay thông báo
Chùa Viên Minh

Das Picknick wurde verschoben! Das Picknick findet nicht wie angekündigt am 15. August 2020 statt. Es findet neu am 22. August 2020 statt. Wir bitten um Verständnis. Pagode Viên Minh

fb-share-icon10

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.