Mấy tháng nay thế giới như đang vận hành ở mật độ báo động khủng khoảng. Hầu hết chúng ta cũng đều đang sống trong tình trạng thấp thỏm, lo âu. Không ai trong chúng ta đã từng trải qua những điều tương tự như thế.

Hiện tại sự bất an trong xã hội có thể là một hiện tượng rất lớn, nhưng chúng ta đừng để sự khủng hoảng ấy làm cho chúng ta quá đỗi lo lắng. Vì xung quanh chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó và phát minh của khoa học. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, cho dù nó không giống như những sinh hoạt thường nhật của chúng ta.

fb-share-icon10